Varojen käyttö

Varojen käytössä SauKKo pyrkii tasapuolisuuteen, reiluuteen, monipuolisuuteen ja arjessa tukemiseen, tavoitteena

 • Yhdistää & lähentää alueen erilaisia perheitä yhteisellä tekemisellä
 • Kasvattaa luovuutta, kekseliäisyyttä ja itse tekemisen iloa
 • Tukea tulevaisuudessa tarvittavaa osaamista
 • Tutustuttaa ympäröivään maailmaan ja uusiin asioihin
 • Opettaa ystävyyttä, välittämistä ja erilaisuuden ymmärtämistä
 • Tukea vanhemmuutta
 • Paikata oppimista tukevia koulun tarvikepuutteita
 • Tukea lasten turvallista koulumatkaa ja -ympäristöä
 • Opettaa ympäristön kunnioittamista ja ekologisuutta
 • Opettaa sitkeyttä ja osoittaa arvostusta
 • Mahdollistaa tekeminen perheen taloudellisesta tilanteesta riippumatta